CHỦ ĐỀ: BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN LỚP 8 C,D. (6 tiết)

Tuần 8,9,10

THỂ DỤC 8

CHỦ ĐỀ :BÀI THỂ DỤC

Thời lương 6 tiết.

I/ Mục đích, yêu cầu:

1.Mục đích:

– Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1-35 của BTD phát triển chung.

2.Yêu cầu:

– Thực hiện cơ bản đúng biên độ; phương hướng và nhịp điệu động tác của bài thể dục 35 nhịp.

II.Nội dung, kiến thức : bài thể dục liên hoàn :

* Từ nhịp 1à 8

– Tư thế chuẩn bị: Tư thế đứng cơ bản .

– Nhịp 1:Tạy trái dang ngang, tay phải đưa về trước, hai bàn tay sấp, mắt nhìn theo bàn tay trái.

– Nhịp 2:Đưa tay phải sang ngang, đồng thời xoay hai cổ tay thành bàn tay ngửa, vươn ngực, mắt nhìn trước.

– Nhịp 3:Đưa hai tay ra trước, bàn tay sấp.

– Nhịp 4: Kiễng gót, khuỵu gối (gối khép), hai tay chống hông, than trên thẳng, mắt nhìn trước.

– Nhịp 5:Đứng thẳng, đồng thời đưa chân trái sang trái- lên cao, chân và mũi bàn chân duỗi thawngrngang gối; chân phải thẳng, cả bàn chân chạm đất, mắt nhìn mũi bàn chân trái.

– Nhịp 6: Về tư thế nhịp 4.

– Nhịp 7: Về như nhịp 5 nhưng đổi chân.

– Nhịp 8: Thu chân về tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn trước.

*Từ nhịp 9à 17

Nhịp 9: Bước chân traái sang bên rộng hơn vai,hai tay đưa ra trước- sang ngang,bàn tay ngửa,mắt nhìn tay trái.

– Nhịp 10: Dồn trọng tâm vào chân phải, chân trái duỗi thẳng, mũi chân chạm đất, nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng hơi áp nhẹ vào tai.

– Nhịp 11: Về như nhịp 9, mắt nhìn trước.

– Nhịp 12: Như nhịp 10, nhưng đổi bên.

– Nhịp 13: Như nhịp 11, nhưng bàn tay sấp.

– Nhịp 14: Gập thân, hai chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau sát mặt đất, cúi đầu mắt nhìn theo hai bàn tay.

– Nhịp 15: Nâng thân lên một chút, sau đó gập thân vặn mình sang trái, tay phải chạm vào bàn chân trái, tay trái duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu mắt nhìn theo bàn tay phải.

– Nhịp 16: Nâng thân, sau đó gập thân vặn mình sang phải, tay trái chạm vào bàn chân phải, tay phải duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu mắt nhìn theo bàn tay trái.

– Nhịp 17: Về như nhịp 13.

*Từ nhịp 18à25

– Nhịp 18: Quay 90 độ sang trái, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải phiasau mũi chân chạm đất,tay phải thẳng đưa xuống thấp- ra trước cùng tay trái giơ cao song song, long bàn tay hướng vào nhau, mặt hơi ngửa, mắt nhìn theo tay.

– Nhịp 19: Đá chân phải lên cao chếch sang trái, mũi chân duỗ thẳng đánh tay từ tên cao- ra trước- xuống thấp- ra sau- chếch sang phải.

– Nhịp 20: Về tư thế nhịp 18.

– Nhịp 21: Quay 90 độ sang phải thành đứng hai chân rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàntay sấp, mắt nhìn trước.

– Nhịp 22: Như nhịp 18, nhưng đổi bên.

– Nhịp 23: Như nhịp 19, nhưng đổi chân.

– Nhịp 24: Về tư thế nhịp 22.

– Nhịp 25: Quay sang trái về nhịp 21.

*Từ 26à 35

– Nhịp 26: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối, dông trọng tâm nhiều vàochân trái, chân phải thẳng, mũichân chạm đất, thân thẳng, hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, bàntay sấp, mắt nhìn theo tay.

– Nhịp 27: Thu chân trái về với chân phảithành đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay.

– Nhịp 28: Bước chân phải sang ngang rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối, dông trọng tâm nhiều vào chân phải, chân trái thẳng, mũichân chạm đất, thân thẳng, hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay.

– Nhịp 29: Như nhịp 27 nhưng thu chân phải về.

– Nhịp 30: Hai tay đưa xuốngdươí sát thân-ratrướ- lên cao song song, long bàn tay hướng vào nhau, hai chân kiễng gót, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay.

– Nhịp 31: Hai tay bắt chéo trước mặt đưa tay xuống thấp thành chếch sau, khuỵu gối, thân hơi gập, mắt nhìn trước.

– Nhịp 32: Bật người lên cao, thân căng, tay chếch chữ v lòng bàn tay hướng vào nhau, mũi chân thẳng, mặt hơi ngửa.

– Nhịp 33: Tiếp đất khuỵu gối trên hai nửa trước bàn chân để giảm chấn động, hai tay đưa ra trước song song, bàn tay sấp, mắt nhìn trước.

– Nhịp 34: Đứngthẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn trước.

– Nhịp 35: Về tư thế chuẩn bị.

* LƯU Ý: Các em đọc hướng dẫn và thực hiên theo.

Yêu cầu:Thuộc toàn bài, đúng theo thứ tự từ 1à 35

-Thực hiện đúng tương đối các động tác đã học.